Kontakt

Zapraszamy do współpracy wszystkie solidne firmy myślące podobnie, jak my

Totalbud Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
tel. (22) 469-11-59
tel. (22) 644-87-59
fax (22) 899-12-97
totalbud@totalbud.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000179220
NIP 118-170-68-49,
NIP PL 1181706849
REGON 015593497,
Kapitał zakładowy: 1.000.000zł

Mariusz Pałka - Prezes Zarządu

Bank mBank S.A. 02 1140 1977 0000 3042 2600 1001