Kontakt

Zapraszamy do współpracy wszystkie solidne firmy myślące podobnie, jak my

Totalbud S.A.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
tel. (22) 469 11 65
tel. (22) 469 11 59 
totalbud@totalbud.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000736963
NIP 118-170-68-49,
NIP PL 1181706849
REGON 015593497,
Kapitał zakładowy: 1.000.000zł

Zarząd Spółki: 

Mariusz Pałka - Prezes Zarządu

Tomasz Grochowski - Członek Zarządu

Piotr Wiśniewski - Członek ZarząduBank mBank S.A. 02 1140 1977 0000 3042 2600 1001

 

Polityka Prywatności-Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Polityka cookies

{[if_content5]}
{[content5]}
{[/if_content5]}