Pomyślny odbiór rurociągów Totalbudu w Elektrowni Kozienice

Pomyślny odbiór rurociągów Totalbudu w Elektrowni Kozienice

Stołeczna firma Totalbud bez zastrzeżeń zrealizowała kontrakt z Polimeksem-Mostostalem na budowę rurociągów wody chłodzącej w nowym bloku energetycznym Elektrowni Kozienice. Odbiór techniczny systemu rurociągów zbudowanych przez Totalbud przebiegł bez żadnych zakłóceń.
Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Próbę szczelności systemu rurociągów przeprowadzono na podstawie procedur prób ciśnieniowych zawartych w normie PN-EN 805 z grudnia 2005 r. Rurociąg zbudowany przez Totalbud ma dwie nitki – dla wody zimnej i ciepłej. Składa się z rur o średnicach 3,8 m (główna część), 2,6 m (wyjście od strony pompowni) oraz 2 i 0,8 m (wyjścia od strony maszynowni). Długość rurociągu wynosi 550 m. 

Próbę przeprowadzono oddzielnie na dwóch odcinkach rurociągu. Odcinek pierwszy objął próbę ciśnieniową od klap zaporowo-zwrotnych w pompowni wody chłodzącej do klap odcinających przed kondensatorem, jak również odcinki rurociągu zasilającego pomocniczy obieg wody chłodzącej. Odcinek drugi obejmował rurociąg od klap odcinających za kondensatorem do kompensatora na połączeniu rurociągu wody podgrzanej z chłodną rurociągu wody chłodzącej wraz z rurociągiem zrzutowym wody z pomocniczego obiegu wody chłodzącej.

 

Próbę szczelności realizowała firma zewnętrzna. Rurociąg o dwóch nitkach przez 72 godziny napełniano 6,5 tys. m³ wody. Następnie w najwyższym punkcie rurociągu zainstalowano manometr i podniesiono ciśnienie do 6 barów. Było ono utrzymywane przez godzinę. Przy użyciu tej samej wody skontrolowano obie nitki rurociągów po odpowiednim jej przepompowaniu. 

W trakcie budowy Totalbud zainstalował na swoich rurociągach osiem reperów. Podczas odbioru technicznego posłużyły one do pomiarów osiadania rurociągów. Badanie prowadzono w trakcie napełniania wodą, jak i po całkowitym napełnieniu. Wszystkie testy techniczne i geodezyjne rurociągi Totalbudu przeszły bez żadnych problemów. 

Komentuje prezes Totalbudu Mariusz Pałka: „Pomyślne, całkowicie bezawaryjne odbiory techniczne naszych rurociągów w Elektrowni Kozienice wieńczą istotne dla naszej firmy wydarzenie. Jako pierwsi w Polsce ułożyliśmy na tej budowie rekordowo duży rurociąg z rur DN3800 o średnicy 3,8 m. Nikt przed nami nie układał w kraju rur o tak wielkiej średnicy. Był to dla nas bardzo interesujący projekt i niosący tym większą satysfakcję, że całość odbiorów technicznych zbudowanego przez nas rurociągu przebiegła bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z naszym partnerem Polimeksem-Mostostalem pracujemy na budowach dwóch elektrowni, w Kozienicach oraz Opolu, i odbiory techniczne naszych robót zawsze podtrzymują zaufanie między nami”.

Dalszych informacji udziela:

Grzegorz Czwartosz
Polonia PR
grzegorzczwartosz@poloniapr.pl
tel. 881 334 488